sląskie RODN WOM w Bielsku-Białej

Nowy wymiar doskonalenia

Rejestracja konta szkoły lub placówki

Przyjąłem do wiadomości następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych nauczycieli – uczestników szkoleń:
  • dane osobowe nauczycieli przekazywane są do bazy danych na podstawie uprawnienia dyrektora szkoły/placówki do organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli tej szkoły/placówki;
  • współadministratorami danych osobowych są:
    1. RODN „WOM” w Bielsku-Białej,
    2. szkoła/placówka zakładająca konto w systemie e-rejestracji;
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami podanymi na stronie internetowej Ośrodka
  • dane osobowe nauczycieli będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i udokumentowania szkolenia rady pedagogicznej.